Site Loader

Matura. Wiedza o społeczeństwie

Czy tego chcemy, czy nie, wszyscy jesteśmy jednostkami społecznymi, warto więc, abyśmy wiedzieli, jak społeczeństwo funkcjonuje oraz jakie zasady nim rządzą. Podstawową wiedzę na temat społeczeństwa uczniowie poznają jeszcze w liceum, a swoje umiejętności  w tym zakresie mogą udowodnić poprzez osiągnięcie dobrego wyniku z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu – opracowanie matura WOS jest w tym niezwykle pomocne.

‘’Matura. Wiedza o społeczeństwie” – charakterystyka opracowania

Wiedza o społeczeństwie (WOS) należy do grupy przedmiotów maturalnych, które można zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że wprawdzie wybór przedmiotu ma charakter dobrowolny, jednak wiąże się on z koniecznością zdania egzaminu maturalnego o relatywnie wysokim poziomie trudności. W skład egzaminu z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie wchodzą liczne zadania; ich prawidłowe wykonanie wymaga dużej wiedzy teoretycznej, umiejętności logicznego myślenia oraz tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych. Wysoki wynik z egzaminu z tego przedmiotu oznacza jednak dla maturzystów możliwość studiowania na kierunkach społecznych, ekonomicznych i prawniczych.

W pozycji ‘’Matura. Wiedza o społeczeństwie” zebrano wybrane zadania z egzaminów maturalnych z poprzednich lat. Tego typu ćwiczenia pomagają w przygotowaniu do stresującego wyzwania, jakim jest bez wątpliwości egzamin maturalny dla każdego młodego człowieka. Wiedza teoretyczna na egzaminie nie wystarcza – konieczne jest także poznanie zadań typowych dla egzaminu maturalnego. Niniejsze opracowanie to umożliwia.

Oprócz zadań w książce zawarto podsumowujące informacje na temat takich zjawisk społecznych i politycznych, których znajomość jest wymagana na egzaminie. Zostały one przedstawione w przyjaznej formie ułatwiającej ich naukę. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie się do matury zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Takie połączenie niemal gwarantuje sukces na egzaminie.

Podsumowanie


Zbiór zadań przygotowujących do matury z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie został pieczołowicie przygotowany przez grupę pedagogów z wieloletnim doświadczeniem zawodowe w edukacji oraz tworzeniu szkolnych podręczników licealnych i repetytoriów przygotowujących do matury. Ich wiedza, umiejętność w przekazywaniu wiedzy oraz zrozumienie potrzeb ucznia sprawia, że dzięki opracowaniu ”Matura. Wiedza o społeczeństwie” uczeń ma dużą szansę na dobre przygotowanie się do egzaminu.

Matura. WOS

Uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację na studiach wyższych w obszarze nauk prawnych, ekonomicznych bądź społecznych, mają duży wybór przedmiotów, które mogą zdawać w ramach egzaminu maturalnego – język polski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie… Szczególnie ten ostatni jest stosownym rozwiązaniem dla przyszłych studentów, ponieważ dotyczy takich aspektów, jak: funkcjonowanie społeczeństwa, ustrój polityczny państwa czy relacje międzynarodowe. Jednak egzamin maturalny z tego przedmiotu jest bardzo trudny i wymaga od maturzysty nie lada przygotowań oraz silnej woli – na szczęście, dzięki opracowaniu matura WOS z www.taniaksiazka.pl sukces jest osiągalny.

Czym jest “Matura. Wiedza o społeczeństwie”?

Chcąc nie chcąc, jesteśmy członkami społeczności i obywatelami państwa. W związku z tym dotyczą nas pewne prawa oraz obowiązki. O tym, jakie jest nasze miejsce w społeczeństwie i w jaki sposób funkcjonuje państwo, opowiada przedmiot: wiedza o społeczeństwie. Sposób organizacji wyborów do parlamentu, kompetencje prezydenta RP, zasady działania organizacji pozarządowych – te i wiele innych aspektów to ważny element edukacji uczniów szkoły średniej w ramach WOSu. W związku z tym, aby przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i zdobyć wysoki wynik, który otworzy nam drogę do wymarzonego kierunku studiów, należy posiadać obszerną wiedzę na temat dzisiejszego świata. Lecz sama wiedza książkowa nie wystarczy; do pełnego sukcesu na egzaminie niezbędne są również takie atuty, jak: umiejętność zgrabnego tworzenia obszernych wypowiedzi pisemnych na zadany temat, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz spostrzegawczość.

Niniejsze opracowanie jest niezwykle pomocne, by zwiększyć umiejętności maturzysty w tym zakresie. Kompendium jest zbudowane z dwóch części – takie rozwiązanie ma zapewnić uczniowi kompleksowe przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Najważniejsza jest część praktyczna, w której zawarto liczne zadania stworzone na podstawie prawdziwych poleceń stosowanych w ramach egzaminów maturalnych z WOSu mających miejsce w poprzednich latach. Dzięki temu można zapoznać się z wyzwaniami, które czekają na maturzystę na egzaminie kończącym szkołę średnią. Drugim elementem kompendium jest garść przydatnych informacji na temat najważniejszych zagadnień nauczanych na przedmiocie wiedza o społeczeństwie w czasie szkoły średniej. Informacje te zostały przedstawione w przystępny, łatwy do przyswojenia sposób.

O autorach

Stworzenie podręcznika, który umożliwi uczniowi przygotowanie się do matury z WOSu, to nie lada wyzwanie. Dlatego też za jego opracowanie byli odpowiedzialni doświadczeni i kompetentni pedagodzy.

 

 

Wiedza o społeczeństwie

Kariera w administracji, polityce czy mediach cieszy się w Polsce prestiżem. Aby osiągnąć sukces w tych obszarach, konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy dotyczącej sposobu funkcjonowania społeczeństw oraz państwa. Wiedza ta jest złożona, a pełne jej zrozumienie wymaga nie lada wysiłku. Także egzamin z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie nie jest łatwy, jednak opracowanie matura WOS (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-wiedza-o-spoleczenstwie-2021) pozwala uzyskać dobry wynik.

“Matura. Wiedza o społeczeństwie” – czy warto zakupić opracowanie?

Matura z przedmiotu wiedza o społeczeństwie ma charakter wyłącznie dobrowolny. Wyboru tego przedmiotu dokonują zazwyczaj ci uczniowie, którzy zamierzają kontynuować edukację na studiach społecznych, ekonomicznych lub prawniczych. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie dobrego wyniku na egzaminie maturalnym jest łatwe. Wręcz przeciwnie – egzamin ten składa się z kilkudziesięciu poleceń o zróżnicowanym charakterze oraz poziomie skomplikowania. Mogą być to zadania zamknięte lub otwarte (te ostatnie wymagają sformułowania dłuższej, kilkuzdaniowej odpowiedzi na zadany temat); ponadto, konieczne jest napisanie wypracowania. Zdanie egzaminu wymaga oczytania, dużej wiedzy na tematy polityczno-społeczne oraz umiejętności tworzenia rozbudowanych wypowiedzi pisemnych. Ale i to nie gwarantuje sukcesu na egzaminie – niezbędne jest również wcześniejsze zapoznanie się z najczęściej spotykanymi na egzaminie maturalnym zadaniami w celu uniknięcia dodatkowego stresu.

Niniejsze opracowanie jest niezwykle pomocne w tym zakresie. Dzięki zawartym w nim obszernym wiadomościom dotyczącym najważniejszych zagadnień z obszaru: polityki i ustroju państwa, stosunków międzynarodowych czy funkcjonowania społeczeństwa możliwe jest odświeżenie wiadomości zdobytych w czasie edukacji w szkole średniej. Informacje te zostały ukazane w przystępny dla czytelnika sposób, z zastosowaniem licznych tabel oraz schematów – układ ten znacząco ułatwia przyswajanie wiedzy.

Ale to nie jedyna zaleta. Znaczną część zawartości kompendium “Matura. WOS” stanowią liczne zadania praktyczne, które zostały stworzone w oparciu o prawdziwe zadania maturalne z poprzednich lat. W opracowaniu umieszczono również klucz odpowiedzi, który pozwala sprawdzić, czy udzielono poprawnych odpowiedzi na zadane pytania.

Autorzy kompendium “Matura. Wiedza o społeczeństwie”

Stworzenie opracowania pomocnego we właściwym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego nie jest łatwe, jednak dzięki zgodnej współpracy grupy specjalistów z doświadczeniem w oświacie udało się osiągnąć ten cel.